Subcategorii

Separatoare de hidrocarburi

Separatoarele de hidrocarburi sunt sisteme de preepurare a apelor reziduale rezultate in urma proceselor industriale, spălării vehiculelor, curăţării elementelor unse de ulei, sau de alta provenienţa si epurarea apelor meteorice contaminate de uleiul provenit din zonele impermeabile inainte de a le deversa in mediul inconjurator.
Legislatia europeana in vigoare obliga ca orice benzinarie, service auto, spalatorie auto, fabrica sau platforma industriala sa fie dotata cu un separator de hidrocarburi in vederea obtinerii autorizatiei de la Agentia pentru Protectia Mediului si/sau Apele Romane.

Nu sunt produse în această categorie.